Three-Pronged Vajra

  • Kamakura period, 15th century
  •  
    Nara National Museum