Kohiki Teabowl, named “Taisetsuzan”

  • Korea, Joseon dynasty
  • 16th century